فیلتر


در بخش ابزار دقیق متخصصان این بخش  در امر مشاوره و تامین همراه و یاری بخش صنایع می‌باشند.

فیلتر آتروپات صنعت کیمیا

فیلتر

 در این شرکت مفتخر به ارائه انواع فیلترهای روغن ، هوا، فیلترهای پارچه ای با گذر دهی مختلف(فیلتر پرس) فیلترهای الیافی (کاتریج) و … از معتبرترین شرکت های فیلتر سازی داخلی و خارجی می باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

بنر فیلتر آتروپات صنعت کیمیا
فیلتر آتروپات صنعت کیمیا
فیلتر آتروپات صنعت کیمیا
فیلتر آتروپات صنعت کیمیا
فیلتر آتروپات صنعت کیمیا
فیلتر آتروپات صنعت کیمیا