افزودنی های شیمیایی


در بخش افزودنی های شیمیایی متخصصان این بخش  در امر مشاوره و تامین همراه و یاری بخش صنایع می‌باشند.

آتروپات صنعت کیمیا

این شرکت مفتخر است که کلیه نیازهای مواد شیمیایی (خوراکی و صنعتی) قابل استفاده در صنایع نفت و گاز،پتروشیمی،نیشکر و …را در سطح وسیع و با ارائه مدارک سرتیفیکیت معتبر از کارخانجات داخلی و خارجی و ضمانت تست آزمایشگاهی تامین و ارایه می‌نماید.بخشی از محصولات شیمیایی که تا کنون در این شرکت تامین و ارائه شده اند به قرار ذیل می‌باشند

 • پلی الکترولیت های آنیونی وکاتیونی
 • انواع الکل(دی اتیلن گلایکول ،منو اتیلن گلایکول)
 • استن
 •  کربنات کلسیم
 • تری فسفات
 • بی کربنات سدیم
 • رزین های آنیونی وکاتیونی
 • دی سدیم فسفات
 • تری سدیم فسفات
 • سولفات مس
 • سولفات سدیم
 • نیترات سدیم
 • متا بی سولفید سدیم
 • ادتیوهای سیمان حفاری و …….
آتروپات صنعت کیمیا
آتروپات صنعت کیمیا
آتروپات صنعت کیمیا
آتروپات صنعت کیمیا
آتروپات صنعت کیمیا
آتروپات صنعت کیمیا